JUŻ WKRÓTCE BĘDZIEMY ŚWIADCZYĆ USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE.

Usługi Detektywistyczne – „Odkryć, wykryć, wyjawić”. Już wkrótce będziemy świadczyć usługi detektywistyczne polegające na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, zdarzeniach i przedmiotach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą w szczególności:

  1. w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
  2. w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
    – wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
    – bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
  3. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
  4. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
  5. poszukiwanie mienia,
  6. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

W sprawie usług detektywistycznych prosimy o kontakt na adres e-mail: detektyw@beryl-security.pl z krótką informacja i danymi kontaktowymi.
Sami się skontaktujemy z Państwem.

 

Już wkrótce nowa usługa: Kontrola absencji:
jesteś pracodawcą, płatnikiem, masz problemy z dużą absencją chorobową personelu, wydajesz krocie na L4? Czy wiesz, że jako pracodawca masz swoje prawa? Pomożemy…

Kompletna usługa zgodna z Rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. nr 65 poz. 743, art.68). Przeprowadzimy kontrolę niezdolności pracownika do pracy pod względem wykorzystywania zaświadczenia lekarskiego zgodnie z jego przeznaczeniem.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt: detektyw@beryl-security.pl