• Systemy CCTV (monitoring-kamery) ,
  • systemy SSWiN (alarmy) systemy
  • RCP, systemy kontroli dostępu (SKD)
  • Systemy detekcji materiałów
  • Łączność (analogowa, cyfrowa)
  • Raportowanie „on-line”