Sprawnie działająca grupa pracowników ochrony – mobilna, będąca do dyspozycji w celu zapobiegania niepożądanych zdarzeń, włączających się w tok zdarzeń naruszających normy prawa lub zasady współżycia społecznego.